இயேசு பொறுமையாக இருந்தார் மற்றும் சாத்தான் சோதனையை வென்றார் [மத்தேயு 4 :1 -11]

Please log in or register to post comments
RELATED VIDEOS